FAQ

De veelgestelde vragen én bijbehorende antwoorden.

Moet je lid zijn van een vereniging om mee te doen?

Ja, je moet lid zijn van een bij de KNZB aangesloten vereniging, of je moet via de KNZB een dagstartvergunning aanvragen. Dit kan via je eigen vereniging. Belgische deelnemers moeten lid zijn van een bij de Vlaamse zwemfederatie aangesloten vereniging.

Moet ik mij zelf inschrijven of doet mijn vereniging dat?

We ontvangen graag de inschrijvingen per vereniging via de inschrijfformulieren bij de evenementen. Ook de filmpjes dienen per vereniging te worden ingestuurd.

Betaal ik startgeld voor Synchro 2021?

Ja, om de kosten te dekken vragen we een klein bedrag aan startgeld. Voor figuren en elementen is het startgeld €0,50 per deelnemer. Voor uitvoeringen is het startgeld €1,00 per uitvoering. Startgeld wordt per evenement betaald. Nadat je inschrijving ontvangen is, ontvang je een factuur voor het totale startgeld. We verzoeken je vriendelijk deze binnen één week te betalen. Het startgeld wordt bij afmelden niet gerestitueerd.

Moet ik aan alle evenementen meedoen?

Nee, er wordt per evenement ingeschreven. Het is dus niet verplicht om zowel elementen/figuren als uitvoeringen te ‘zwemmen’, je kunt ook alleen voor figuren of alleen voor uitvoeringen inschrijven.

Kan ik een prijs winnen?

De winnaar van elk evenement ontvangt een digitaal certificaat.

Kan ik ergens een voorbeeld zien van de droge elementen en figuren?

Jazeker! Als je op een evenement klikt, vind je daar alle beschikbare informatie over dat evenement. De data en deadlines, het inschrijfformulier, handboeken, en ook een link naar voorbeeldfilmpjes van de elementen en figuren. Op de downloadpagina kun je deze trouwens ook vinden.

Wat is de moeilijkheidsfactor van de droge elementen en figuren?

Er wordt aan alle elementen en figuren een moeilijkheidsfactor 1.0 toegekend, er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende elementen en figuren.

Waar en hoe kan ik de filmpjes aanleveren?

Aanleveren vindt plaats per e-mail of WeTransfer aan organisatie@synchro2021.nl. Grote hoeveelheden bestanden mogen als één .zip file met de naam van de vereniging en het betreffende evenement worden aangeleverd.

Kan ik de evenementen ook thuis nog nakijken?

Voor de uitvoeringsevenementen in het water onderzoeken we de mogelijkheid om deze via een stream beschikbaar te maken. Aan deze stream zullen wellicht wel kosten verbonden zijn.

Mijn duet bestaat uit twee deelnemers uit het zelfde huishouden. Moet ik toch een splitscreen video maken?

Voor senioren wel. Om de beoordeling van de duetten senioren gelijkwaardig te houden moeten alle duetten in de droge serie als splitscreen filmpje worden aangeleverd. Voor alle andere leeftijden moet een filmpje worden aangeleverd met gezamenlijk droogtrainen in de buitenlucht.

Moeten de deelnemers steeds in de (richting van de) camera kijken bij uitvoeringen (droog)?

Nee, het is de bedoeling dat het droogtrainen net als in het water gebeurt. Dus soms met alle of een deel van de gezichten naar de camera, soms met de rug naar de camera. Wanneer het gezicht naar de camera is gericht wordt ook de expressie van de deelnemers meegenomen in de beoordeling. Zie voor verdere informatie ook de videohandleiding en de handleiding beoordeling droogtrainen, beide te vinden op de downloadpagina.

Moeten de deelnemers bij een ‘droge’ uitvoering ook oplopen en een kantstuk doen?

Oplopen is bij de droge uitvoering niet nodig. Voor een kantstuk mag gekozen worden, dit valt binnen de totale tijd van de uitvoering en wordt niet apart getimed. Het filmpje start dus gelijk met de muziek.

Is de wedstrijdserie Synchro 2021 ook voor masters?

Helaas wordt de wedstrijdserie Synchro 2021 op dit moment alleen aangeboden voor de leeftijden Age 1 tot en met senioren. Wanneer er voldoende vraag is vanuit de masters synchroonzwemcommunity, kan de organisatie overwegen om ook onderdelen voor masters aan te bieden. Wanneer jouw mastersafdeling of -vereniging dit zou willen, stuur dan een e-mail naar organisatie@synchro2021.nl. Masters mogen wel meedoen bij de senioren.

Waarom zijn er nog geen water uitvoering evenementen ingepland?

De eerste techniekwedstrijd in het water is gepland. Of er ook uitvoeringenwedstrijden in het water gaan komen binnen Synchro 2021, hangt van de regelgeving af. We houden je via nieuwsbrieven en deze website op de hoogte.