Figuren Age 2 (droog)

Onderstaande filmpjes en omschrijvingen zijn de leidraad voor uitvoering en beoordeling van de figuren Age 2 voor het droge gedeelte van de wedstrijdserie. Je kunt hier ook het Handboek Age 2 figuren (droog) voor officials en coaches downloaden.

Age 2 – rio
OmschrijvingAandachtspunten
Begin met gestrekte ligging op de rug.
– Lichaam gestrekt.
– Hoofd (vooral de oren), heupen en enkels in één lijn.
– Geeft de indruk dat het lichaam maximaal horizontaal gestrekt is.
Het aannemen van een balletbeen. Eén been blijft gedurende de gehele beweging op de vloer.
– De voet van het andere been wordt langs de binnenzijde van het gestrekte been ingetrokken tot gebogen kniehouding.
– De knie wordt, zonder beweging van het dijbeen, gestrekt tot balletbeenhouding.
– Het lichaam in gestrekte ligging op de rug.
– Het dijbeen van het gebogen been vormt een hoek van 90° ten opzichte van de vloer.
– De teen van het gebogen been blijft in contact met de binnenkant van het gestrekte been. Positie zolang aanhouden dat accuraatheid en controle zichtbaar is.
– De beweging wordt in een gelijkmatig tempo uitgevoerd.
Het liggende been wordt ingetrokken tot flamingohouding.
– Eén been gestrekt loodrecht op de vloer.
– Het andere been wordt naar de borst getrokken totdat het verticale been midden tussen knie en enkel is.
– Voet en knie evenwijdig aan de vloer.
– Een 90° hoek tussen gestrekte been en de vloer.
– Het verticale been gestrekt midden tussen knie en enkel.
Het gebogen been wordt gestrekt tot dubbel balletbeenhouding.
– Benen tegen elkaar en gestrekt, loodrecht op de vloer.
– Hoofd in lijn met de romp.
– Benen volledig gestrekt.
– Oor, schouder en heup in één lijn met de wervelkolom recht en gestrekt.
Gehoekte houding achterover.
– Het lichaam vormt bij de heupen een scherpe hoek van 45° of minder.
– Benen tegen elkaar en gestrekt.
– Romp gestrekt met rechte rug en het hoofd in één lijn.
– Handen zijn bij de enkels.
– De benen verticaal.
– Borst zo dicht mogelijk bij de benen, terwijl de rechte lijn van de wervelkolom en hoofd gehandhaafd blijft.
– Volledige strekking van benen, enkels en voeten.
– Rug gestrekt met oor, schouder, midden rompzijde en heup in één lijn.
– Als eenmaal de positie is ingenomen blijft deze hoek gehandhaafd.
Maak een Thrust.
– Vanuit een gehoekte houding achterover met de benen loodrecht wordt een snelle opwaartse beweging gemaakt.
– Benen en heupen gaan verticaal naar boven, terwijl het lichaam afrolt tot verticale houding in kaarspositie.
– Het is een snelle beweging.
– Minimale afwijking van de benen in de verticale lijn.
– Stabiliteit direct bij het bereiken van de verticale houding.
– Lichaam volledig gestrekt, met romp, heup en enkels in één lijn.
Age 2 – bruinvis
OmschrijvingAandachtspunten
Begin in de gehoekte houding voorover.
– Het lichaam vormt bij de heupen een hoek van 90°.
– Benen tegen elkaar en gestrekt.
– Romp gestrekt met rechte rug schouders in één lijn met de heupen.
– Hoek moet precies 90° zijn.
– Volledig gestrekte benen, met enkel en heup op één lijn.
– Rug gestrekt met verticale lijn door schouder, midden door de rompzijde en heup. Als eenmaal de houding is aangenomen dan blijft deze hoek gehandhaafd.
De benen worden omhoog gebracht tot verticale houding in kaarspositie.– Tijdens het optillen van de benen naar verticale houding blijft de romp in de verticale lijn.
– De verticale houding wordt zo lang aangehouden dat stabiliteit en controle zichtbaar is.
– In de verticale houding is het lichaam volledig gestrekt, met romp, heup en enkels in één lijn.
Age 2 – zeemeeuw
OmschrijvingAandachtspunten
Begin met gestrekte ligging op de rug.
– Lichaam gestrekt.
– Hoofd (vooral de oren), heupen en enkels in één lijn.
– Geeft de indruk dat het lichaam maximaal horizontaal gestrekt is.
Vanuit een gestrekte ligging op de rug worden de knieën en tenen, met de schenen horizontaal, bewogen tot gehurkte houding.– Benen worden richting de borst ingetrokken om een compacte gehurkte houding aan te nemen.
– Eénmaal de beweging ingezet blijft deze doorgaan in een gelijkmatig tempo.
– Lichaam zo klein mogelijk, rug gekromd en benen tegen elkaar.
– Hielen zo dicht mogelijk bij het zitvlak.
– Hoofd zo dicht mogelijk bij de knieën.
In een doorgaande beweging wordt de gehurkte houding nog compacter, terwijl het lichaam een gedeeltelijke salto achterover gehurkt maakt totdat de onderbenen loodrecht op de vloer staan.– De kwart salto is beëindigd als de schenen loodrecht op de vloer staan.
– Tijdens deze beweging blijft de gehurkte houding compact.
De romp wordt snel afgerold, terwijl de benen worden gestrekt tot verticale houding in kaarspositie.– Minimale afwijking van de benen in de verticale lijn.
– Stabiliteit direct bij het bereiken van de verticale houding.
– Lichaam volledig gestrekt, met romp, heup en enkel in één lijn.
– Tempo is snel.
De benen worden snel symmetrisch gespreid tot spagaathouding.– De afstand van beide benen tot de vloer blijft de gehele tijd gelijk.
– Benen volledig gestrekt.
– Platte split.
– De heupen op een horizontale lijn.
– Schouders op een horizontale lijn. En deze twee lijnen “recht” en parallel ten opzichte van elkaar.
– Tempo is snel.
De benen worden in een snelle beweging omhoog gebracht tot verticale houding in kaarspositie.– Minimale afwijking van de benen in de verticale lijn.
– Stabiliteit direct bij het bereiken van de verticale houding.
– Lichaam volledig gestrekt, met romp, heup en enkel in één lijn.
– Tempo is snel.
Age 2 – albatros
OmschrijvingAandachtspunten
Begin in de gehoekte houding voorover.
– Het lichaam vormt bij de heupen een hoek van 90°.
– Benen tegen elkaar en gestrekt.
– Romp gestrekt met rechte rug.
– Schouders in één lijn met de heupen.
– Hoek moet precies 90° zijn.
– Volledig gestrekte benen, met enkel en heup op één lijn.
– Rug gestrekt met verticale lijn door schouder, midden door de rompzijde en heup. Als eenmaal de houding is aangenomen dan blijft deze hoek gehandhaafd.
Terwijl één been langs het andere been wordt ingetrokken, wordt het lichaam gestrekt tot verticaal gebogen kniehouding in kaarspositie.– Tijdens het optillen van de benen naar verticaal gebogen kniehouding blijft de romp in de verticale lijn.
– De verticaal gebogen kniehouding wordt zo lang aangehouden dat stabiliteit en controle zichtbaar is.
– In de verticaal gebogen kniehouding is het lichaam volledig gestrekt, met romp, heup en enkel van het gestrekte been in één lijn.
Het gebogen been wordt gestrekt tot verticale houding in kaarspositie.– Gebogen been strekt zich soepel, met gelijkmatige verdeling.
– Verticale houding lang genoeg aanhouden om stabiliteit en controle te laten zien.
– In de verticale houding is het lichaam volledig gestrekt, met romp, heup en enkels in één lijn.