Videohandleiding

Deze handleiding is bedoeld voor de wedstrijdserie Synchro 2021 en bevat richtlijnen voor het filmen, bewerken, opslaan en aanleveren van video’s in deze serie. Je kunt deze handleiding ook downloaden als pdf.

Alle filmpjes dienen montageklaar te worden aangeleverd. De filmpjes worden één op één gemonteerd in het jurybestand, er vindt geen nabewerking (bijvoorbeeld op geluidsniveau bij uitvoeringen) plaats.

Voor een aantal uitvoeringen willen we splitscreen video’s aangeleverd krijgen. Bekijk en beluister hier een korte instructie over hoe je dit kunt doen:

OmschrijvingAandachtspunten
CameraGebruik een camera met een zo hoog mogelijke resolutie.
FormaatAan te leveren bestanden hebben een resolutie van 1080p HD, met 30 frames per seconde (fps). Bestanden kunnen worden aangeleverd in een gangbaar format, bijvoorbeeld .mp4, .mov of .avi. Bij twijfel of het format van de aan te leveren bestanden kun je altijd contact opnemen met de organisatie.
ModusVideo dient te worden opgenomen in landscape modus (horizontaal) met een beeldverhouding van 1920 x 1080 of 1600 x 900. Bij splitscreen is het eindresultaat horizontaal en zijn de individuele opnames verticaal gefilmd. Bij opnames van techniek mag het geluid verwijderd worden.
AanleverenVideo’s voor techniek dienen te worden aangeleverd per onderdeel, per deelnemer. Voor uitvoeringen wordt één video per onderdeel aangeleverd. Er mag geen tekst of sponsoring op de video zichtbaar zijn.
Aanleveren vindt plaats per e-mail of WeTransfer aan organisatie@synchro2021.nl. Grote hoeveelheden bestanden mogen per leeftijdscategorie als één .zip file met de naam van de vereniging en het betreffende evenement worden aangeleverd.
BestandsnamenDe video’s dienen duidelijk en eenduidig gelabeld te worden.
De toestemming voor publicatie van het filmpje op de website van Synchro 2021 wordt gegeven met een J (ja, toestemming) of N (nee, geen toestemming) in de bestandsnaam.

Gebruik verder de volgende afkortingen om bestandsnamen te verkleinen:
SEN – senioren
JUN – junioren
AG2 – age 2
AG1 – age 1

ELE – elementen (senioren)
FIG – figuren (junioren, age 2, age 1)

SOL – soli
DUE – duetten
TEA – teams

D – droog
W – water

J – ja, toestemming voor publicatie
N – nee, geen toestemming voor publicatie

Bestandsnamen kunnen er dan als volgt uit zien:
– SEN_ELE_D_J_element3_jannajanssen_WAT is het filmpje van element 3 van Janna Janssen van de Waterdruppels voor de senioren elementen droog, met toestemming
–  AG2_FIG_W_N_albatros_annadevries_WAT is het filmpje van de albatros van Anna de Vries van de Waterdruppels voor de Age 2 figuren in het water, zonder toestemming.
– AG1_DUE_D_J_bea-sanne_WAT is het filmpje van het duet van Bea en Sanne van de Waterdruppels voor Age 1 droog, met toestemming.
– JUN_TEA_W_J_WAT_(naam) is het filmpje van het team bij de Junioren van de Waterdruppels in het water, met toestemming. Heb je meerdere teams ingeschreven in dit evenement, voeg dan minimaal één naam van een deelnemer toe.

Droog: techniek

OmschrijvingAandachtspunten
AfstandDe camera bevindt zich op circa 1 meter hoogte, circa 2 meter van de deelnemer verwijderd.
BeeldZorg dat bij het filmen alle ledematen, inclusief vingers en tenen, van de deelnemer in beeld zijn. Gebruik een zo neutraal mogelijke achtergrond.
FilmenEen video van één figuur of element wordt in één keer opgenomen (geen bewerking).
Er wordt tijdens het filmen niet in- of uitgezoomd.
KledingDeelnemers dragen een korte broek en hemdje, zodat (strekking van) ledematen goed zichtbaar is. Er worden geen sokken gedragen.
AanleverenElk element en elk figuur wordt in een apart bestand aangeleverd, zie Bestandsnamen hier boven. Achtergrondgeluid mag worden verwijderd.

Droog: uitvoering

Tijden uitvoeringen (droog)

Er is een marge op alle tijdlimieten van vijftien (15) seconden meer of minder voor alle uitvoeringen.

Solo (alle leeftijden): tijdlimiet 1 minuut 0 seconden.

Duet (alle leeftijden): tijdlimiet 1 minuut 30 seconden. Alleen voor senioren: aanlevering in splitscreen, elke individuele deelnemer verticaal gefilmd en naast elkaar gemonteerd. Minimale tijd per deelnemer (bij inzet reserve) is 30 seconden.

Team (alle leeftijden): tijdlimiet 2 minuten 0 seconden. Alleen voor senioren: aanlevering in splitscreen met twee deelnemers per keer, elke individuele deelnemer verticaal gefilmd en naast elkaar gemonteerd. Minimale tijd per duo deelnemers is 15 seconden. Het volgende duo start waar het vorige duo stopte (estafette).

OmschrijvingAandachtspunten
AfstandDe persoon die filmt staat op circa 2 meter afstand van de dichtsbijzijnde deelnemer(s) en blijft op één plaats staan.
Uitgangspunt is dat de uitvoering start aan de rechterzijde van degene die filmt. De camera staat dus als het ware aan de lange zijde van het zwembad, met het startpodium aan de rechterzijde van de camera, net zoals bij de waterserie straks de bedoeling is.
BeeldDe camera bevindt zich op ooghoogte en gedurende de uitvoering zijn het volledige bovenlichaam, de armen en de handen steeds volledig in beeld. Bij gebruik van een feet-up of andere hulpmiddelen zijn alle ledematen steeds geheel in beeld.
Gebruik een zo neutraal mogelijke achtergrond.
GeluidZorg dat de muziek van de uitvoering goed hoorbaar is op normaal (50%) volume.
FilmenEr wordt tijdens het filmen niet in- of uitgezoomd.
EditingHoewel editing de creatieve beleving kan verhogen, is het moeilijker om een uitvoering in één take goed te doen. Een balans hierin vinden is aan te raden, waarbij de vloeiendheid van het filmpje belangrijk is.
KledingDeelnemers dragen allen dezelfde kleding. Dit mag clubtenue zijn, mits dit een t-shirt met korte mouwen betreft. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een feet-up of kaarspositie dient een legging of korte broek gedragen te worden.
AanleverenElke uitvoering wordt in een apart bestand aangeleverd, zie Bestandsnamen hier boven.
Soli alle leeftijden, duetten en teams junioren, Age 2 en Age 1Er wordt één video van de hele uitvoering aangeleverd De video wordt op een buitensportlocatie opgenomen (soli mogen ook binnen). Deelnemers behoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. De filmpjes worden horizontaal (landscape) opgenomen.
Duetten en teams seniorenVoor duetten senioren wordt één video van het hele duet in split-screen aangeleverd. Voor teams senioren wordt één video in split-screen én in estafettevorm aangeleverd: elk duo deelnemers voert minimaal 15 seconden uit. De volgende deelnemers starten waar de vorige deelnemer stopt, zodat de muziek (vrijwel) doorloopt.
De individuele filmpjes worden verticaal (portrait) opgenomen, zodat na montage een horizontaal (landscape) splitscreen met twee opnamen naast elkaar te zien is.
VerzendenVerzend filmpjes onderling altijd per e-mail of via een rechtstreekse internetverbinding (bijvoorbeeld een sftp server). Verzending via WhatsApp zorgt voor te groot kwaliteitsverlies.

Water: techniek

OmschrijvingAandachtspunten
AfstandDe camera staat op een hoogte van circa 120cm ten opzichte van het wateroppervlak, zo dicht mogelijk bij het water.
BeeldTijdens het element of figuur zijn alle ledematen van de deelnemers te allen tijde volledig in beeld.
Er zijn geen andere zwemmers in beeld tijdens de opname.
Probeer schitteringen en weerkaatsing zo veel mogelijk te voorkomen.
FilmenEen video van één figuur of element wordt in één keer opgenomen (geen bewerking).
Er wordt tijdens het filmen niet in- of uitgezoomd.
KledingDeelnemers dragen een zwart badpak of zwarte zwembroek en witte badmuts conform het KNZB reglement.
AanleverenElk element en elk figuur wordt in een apart bestand aangeleverd, zie Bestandsnamen hier boven. Achtergrondgeluid mag worden verwijderd.

Water: uitvoering – dit wordt nog aangevuld in een volgende versie

OmschrijvingAandachtspunten
AfstandDe persoon die filmt staat aan de lange zijde van het zwembad, in het midden (dus 12,5m vanaf de hoek) met de startzijde aan de rechterkant. Er wordt opgelopen vanaf de tegenovergestelde hoek.
De camera staat op een hoogte van circa 180cm ten opzichte van het wateroppervlak, circa 1 meter van de rand van het water.
BeeldAlle ledematen van alle deelnemers zijn te allen tijde volledig in beeld.
De muziek moet goed hoorbaar zijn op de video.
Probeer schitteringen en weerkaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen.
Indien het trainingszwembad onderwaterverlichting bevat, dient deze te zijn uitgeschakeld.
FilmenDe video wordt in één keer opgenomen (geen bewerking) van oplopen tot en met afzwemmen en afgroeten.
Tijdens het filmen van de uitvoering vinden geen andere activiteiten in het water plaats. De startzijde is zo leeg mogelijk.
Clubgenoten mogen wel in de zwemzaal aanwezig zijn tijdens de uitvoering (binnen de richtlijnen van het RIVM).
Gebruik de zoomfunctie zo min mogelijk.
KledingEr wordt gezwommen zoals de uitvoering ook tijdens een normale wedstrijd gezwommen zou worden, dus in uitvoeringbadpakken met opgestoken haren.
AanleverenElke uitvoering wordt in een apart bestand aangeleverd, zie Bestandsnamen hier boven.
Duetten en teamsVoor duetten worden één video van het hele duet in split-screen aangeleverd. Voor teams wordt één video in estafettevorm aangeleverd: elke deelnemer voert minimaal 20 en maximaal 30 seconden uit. De volgende deelnemer start waar de vorige deelnemer stopt, zodat de muziek (vrijwel) doorloopt.